The Offspring > Diskografia > Americana > The Kids Aren't Alright

The Kids Aren't Alright

The Kids Aren't Alright

Tie deti nie sú v poriadku

When we were young the future
Was so bright
The old neighborhood was so alive
And every kid on the whole damn street
Was gonna make it big and not be beat

Now the neighborhood’s cracked and torn
The kids are grown up
But their lives are worn
How can one little street
Swallow so many lives

Chances thrown
Nothing’s free
Longing for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Jamie had a chance, well she really did
Instead she dropped out and
Had a couple of kids
Mark still lives at home
Cause he’s got no job
He just plays guitar and smokes a lot of pot

Jay committed suicide
Brandon od’d and died
What the hell is going on
The cruellest dream, reality

Když jsme byli mladý
Budoucnost byla tak světlá
V okolí bylo velmi živo
A každý dítě v tý zatracený ulici
Chtělo udělat díru do světa a ne se ztratit

Plány se však nevyvedly
Děti dospěly
Ale jejich život nestojí za nic
Jak může jedna malá ulice
Pojmout tolik života

Šance jsou rozdány
Nic není zadarmo
Zbyla touha po tom co bylo
Furt je to těžký
Těžký vidět
Křehký životy, zničený sny

Jamie měla šanci, ale vzdala se jí
Teď má dvě děti
Mark stále žije doma
Protože nesehnal práci
Jen hraje na kytaru a dost kouří

Jay spáchala sebevraždu
Brandon zemřel
Co se to ksakru děje
Ta nejhorší noční můra, realita

Americana

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky