The Offspring > Diskografia > Americana > Pay The Man

Pay The Man

Pay The Man

Zaplať Pánovi

See the way the wind blows
Lives are intertwined
Watch the way the world goes
The man deals out our plight

Jester in the corner
Laughs without a sound
Jester in the corner
Malady abounds
In our souls

See the way the sun sets
Twilight of this life
The man is making little bets
Playing with our lives

All that I believe now
Anything is possible
A simple explanation
For the evil in this world
And in our souls
In our souls

Come down to sorry and sable
It’s always the man
Always keeping you down

Bow down cause I see it before me
Shadow and light
That always keeps you running

Shut up you talk too much
Pay the man
Shut up you talk too much

Look at you and your struggle for freedom
But you ain’t nothing
We all pay the man for living

Wouldn’t it be nice for a change now
To be unchained
My life is for me now
But this is life
Pay the man

Shut up you talk too much
Pay the man
Shut up you talk too much
Pay the man

Podívej, jak vane vítr
Životy jsou propleteny
Podívej, jak to ve světě chodí
Pán nás dává v zástavu

Šašek v rohu
Se neslyšně směje
Šašek v rohu
Naše duše
Oplývají chorobami

Podívej, jak zapadá slunce
Soumrak tohoto života
Pán trochu sází
Hraje si s našimi životy

Vše v co teď věřím je, že
Cokoliv je možné
Jednoduché vysvětlení
Pro zlo na tomto světě
A v našich duších
V našich duších

Lituj a smutni
Je to vždycky ten pán,
Který tě pořád sráží dolů

Sklonit se, protože to vidím přede mnou
Stín a světlo
Tě vždy udrží v běhu

Drž hubu, moc mluvíš
Zaplať pánovi
Drž hubu, moc mluvíš

Podívej se na sebe a tvůj boj za svobodu
Ale ty nejsi nic
My všichni platíme pánovi za to, abychom žili

Nebylo by pěkné udělat nyní změnu
Být osvobozen
Můj život je teď pro mě
Ale to je život
Zaplať pánovi

Zavři hubu, moc mluvíš
Zaplať pánovi
Zavři hubu, moc mluvíš
Zaplať pánovi

Zaujímavosti

Americana

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky