The Offspring > Diskografia > Ixnay On The Hombre > Change The World

Change The World

Change The World

Zmeniť svet

I see the way the salesmen stare into the sun
I stood and watched them as they feel off one
By one
And everyone’s so blind
They’re not to help mankind
Reach into your bag of tricks and pull
Another one

You don’t want to change the world
Like you say
You’re in it for yourself
No one else
You’re ready
Saving yourself
You’re gonna change the world
You’re ready
Saving yourself
You’re gonna change the world

Now when the day is set they’ll line up all
The same
And those that need the most will never get
Or gain
The ones you call your friends
Are failing you again
Reach into your bag of tricks and make it
Go away

You don’t want to change the world
Like you say
You’re in it for yourself
No one else
You’re ready
Saving yourself
You’re gonna change the world
You’re ready
Saving yourself
You’re gonna change the world
And since you ain’t what you say
Then just go away
Cause some don’t lie
Some don’t lie

Go on now they won’t tell
Go on now save yourself

Vidím způsob, jakým prodávající zírají do slunce
Stál jsem a sledoval, jak se odcizují jeden
Druhému
A všichni jsou tak slepí
Tihle lidem nepomůžou
Sáhni do svého báglu triků a zatáhni
Dalšího

Nemůžeš změnit svět tak,
Jak říkáš
Jsi tu jen pro sebe
Pro nikoho jinýho
A teď jsi připraven
Zachránit sám sebe
Změníš svět
A teď jsi připraven
Zachránit sám sebe
Změníš svět

Teď když den skončil, udělají
To samé
A ti, kteří to potřebují nejvíc z toho nikdy nic mít nebudou
Ty, které si nazýval svými přáteli
Tě znovu podrazí
Sáhni do svého báglu triků a nech to
Zmizet

Nemůžeš změnit svět tak,
Jak říkáš
Jsi tu jen pro sebe
Pro nikoho jinýho
A teď jsi připraven
Zachránit sám sebe
Změníš svět
A teď jsi připraven
Zachránit sám sebe
Změníš svět
Když už se nechováš tak, jak říkáš
Pak odejdi
Protože někdo nelže
Někdo nelže

Pokračuj, to asi neřeknou
Pokračuj a zachraň se

Ixnay On The Hombre

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky