The Offspring > Diskografia > Ixnay On The Hombre > Amazed

Amazed

Amazed

Prekvapený

Sometimes I think I’m gonna drown
Cause everyone around’s so hollow
I’m alone
Sometimes I think I’m going down
But no one makes a sound
They follow
And I’m alone

Yeah if I make it I’d be amazed
Just to find tomorrow
One more day and I’d be amazed
Just to see it waiting
And if I make it I’m still alone
No more hope for better days
But if I could change
Then I’d really be amazed

And when you know you can’t relate
To one more shiny face
Your heart breaks
No one cares
And when you know you can’t go on
Cause everythink is wrong
Your heart breaks
But no one’s there

Někdy si myslím, že se utopím
Protože všichni okolo jsou tak bezduchý
Jsem sám
Někdy si myslím, že ztrácím půdu pod nohama
Ale nikdo ani necekne
Pozorně mě sledujou
A já jsem sám

Yeah, budu překvapen když to dokážu
Jenom najít zítřek
Ješte jeden den a já budu překvapen
Jenom, abych to viděl čekat
A i když to dokážu budu stále sám
Už není naděje na lepší dny
A kdybych to mohl změnit
Pak bych byl moc překvapen

A když víš, že se už nemůžeš obrátit
Na žádnou jasnou tvář
Tvé srdce puká
Už se nikdo nestará
A když víš, že už nemůžeš pokračovat
Protože všechno je na nic
Tvé srdce puká
Ale nikdo tam už není

Ixnay On The Hombre

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky