The Offspring > Diskografia > Splinter > Spare Me The Details

Spare Me The Details

Spare Me The Details

Ušetři mě detailů

My girlfriend, my dumb donut
Went out to a party just the other night
But three hours later, and seven shots of Jager
She was in the bedroom with another guy

And I don‘t really want to know
So don‘t tell me anymore
And I really don‘t want to hear
About her feet all up in the air

I‘m not the one who acted like a ho
Why must I be the one who has to know
I‘m not the one who messed up big time
So spare me the details if you don‘t mind

Now I can understand
Friends who want to tell me
Think they‘re gonna help me open up my eyes
But the play-by-play
Makes me want to lose it
Every time you do it man it turns the knife

Now I don‘t need to hear
About the sounds they were making
And I don‘t need to hear
About how long it was taking
Or how the walls they were shaking

Now lying in bed, wallowing in sorrow
Missing the tomorrow that we could have had
Running through my head, over and over
Things I never told her now just make me sad

And it drives me insane
Sitting with the vision
Stuck with that image burned into my brain
And I feel so dumb
That I could ever trust her
While someone else fucked her
Then walked away

Went out to a party just the other night
But three hours later, and seven shots of Jager
She was in the bedroom with another guy

And I don‘t really want to know
So don‘t tell me anymore
And I really don‘t want to hear
About her feet all up in the air

I‘m not the one who acted like a ho
Why must I be the one who has to know
I‘m not the one who messed up big time
So spare me the details if you don‘t mind

Now I can understand
Friends who want to tell me
Think they‘re gonna help me open up my eyes
But the play-by-play
Makes me want to lose it
Every time you do it man it turns the knife

Now I don‘t need to hear
About the sounds they were making
And I don‘t need to hear
About how long it was taking
Or how the walls they were shaking

Now lying in bed, wallowing in sorrow
Missing the tomorrow that we could have had
Running through my head, over and over
Things I never told her now just make me sad

And it drives me insane
Sitting with the vision
Stuck with that image burned into my brain
And I feel so dumb
That I could ever trust her
While someone else fucked her
Then walked away


Ušetři mě detailů
Má přítelkyně, má němá kobliha
Odešla na party právě minulou noc
Ale o tři hodiny později a po sedmi Jägerech
Byla v ložnici s jiným chlápkem

A já opravdu nechci vědět
Tak už mi nic víc neříkej
A opravdu nechci slyšet
O jejích nohách nahoře ve vzduchu

Nejsem ten, který by jednal stejně
Proč musím být ten, který měl vědět
Nejsem ten, kdo udělal tohle svinstvo
Tak mě ušetři detialů, kdyby ti to nevadilo

Teď už chápu
Přátelé, kteří mi to chtějí říct
Myslí si, že mi pomůžou otevřít oči
Ale hru za hrou
Nutí mě abych to ztratil
Pokaždé to uděláš, tak to otočí nůž

Teď nepotřebuji slyšet
O těch zvucích které dělali
A nepotřebuji slyšet
Jak dlouho to trvalo
Nebo jak moc se třásly zdi

Teď ležím v posteli, libuju si v žalu
Chybí mi po zítřek, který jsme mohli mít
Procházím se svojí hlavou tam a zpátky
Věci, které jsem jí nikdy neřekl, mě teď mrzí

A uvádí mě do šílenství
Sedět s představou
S tím obrazem vypáleným do mého mozku
A cítím se tak němý
Že jsem jí vůbec někdy věřil
Když jí někdo jinej udělá
Vždycky s ním odejde

Splinter

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich