The Offspring > Diskografia > Smash > Not The One

Not The One

Not The One

Nie som jediný

I’m not the one who made the world what it is today
I’m not the one who caused the problems started long ago
But now I deal with all the consequence that troubles our times
I carry on and never once have even questioned why

I’m innocent
But the weight of the world is on my shoulders
I’m innocent
But the battles started are far from over

We’re not the ones who leave the homeless in the streets at night
We’re not the ones who’ve kept minorities and women down
Still we grow and then the problems they become our own
We carry on without even realizing why

We’re innocent
But the weight of the world is on our shoulders
We’re innocent
But the battles left us are far from over

We’re not the ones whose pollution blackened our skies
And ruined our streams
We’re not the ones who made the nuclear bombs
That threaten our lives
We’re not the ones who let the children starve in faraway lands
We’re not the ones who made the streets unsafe to walk at night
And even if we try and not become so overwhelmed
And if we make some contribution to the plight we see
Still our descendants will inherit our mistakes of today
They’ll suffer just the same as we and never wonder why

Nejsem sám, kdo udělal ze světa to čím je dnes
Nejsem sám, kdo způsobil problémy
Ale teď se zabejvám všemi následky, který z toho vznikly
Pokračuju a nikdy víc se nebudu ptát proč

Jsem nevinnej
Ale tíha světa spočívá na mých ramenou
Jsem nevinnej
Ale započaté boje mají daleko ke konci

Nejsme sami, kdo nechal houmlesáky v ulicích
Nejsme sami, kdo utlačuje menšiny a ženy
Stále se učíme a odpovědnost za problémy berem na sebe
Pokračujem aniž bychom si uvědomovali proč

Jsme nevinní
Ale tíha světa spočívá na našich ramenou
Jsme nevinní
Ale boje, z kterých jsme vzešli, mají daleko ke konci

Nejsme sami, čí znečištění očerňilo oblohu
A zničilo vodní toky
Nejsme sami, kdo sestrojil nukleární bomby
Které ohrožují naše životy
Nejsme sami, kdo nechal hladovět děti ve vzdálených zemích
Nejsme sami, kdo zavinil, že se ulice stali nebezpečné pro večerní procházky
A i když se začnem snažit a přestaneme ničit
A i když přispějeme na zlepšení tý hrůzy kolem
I přesto naši potomci zdědí naše chyby a omyly
Budou trpět stejně jako my a nikdy se nepodivý proč

Smash

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky