The Offspring > Diskografia > Rise And Fall, Rage And Grace > Hammerhead

Hammerhead

Hammerhead

Kladivohlavý

I am the one
Camouflage and guns
Risk my life
To keep my people from harm

Authority
Vested in me
I sacrifice
With my brothers in arms

Through this doorway
What’s on the other side
Never knowing
Exactly what I’ll find
Locked and loaded
Voices screaming
Let’s go!
Come on do it!
Here we go

Take a life
That others may live
Oh that’s just the way it goes
Shut my eyes
It hammers in my head
Where it’ll end nobody knows

Take a life
That ten others may live
Oh that’s just the way it goes
It’s playing over and over in my head
Where it’ll end
Nobody knows

Stay the course
Reasonable force
I believe I serve a greater good

Smoke and dust
Enemies are crushed
Nothing left
Where a man once stood

Through this doorway
What’s on the other side
Never knowing
Exactly what I’ll find
Locked and loaded
Voices screaming
Let’s go!
But I’m just doing what I’m told

Take a life
That others may live
Oh that’s just the way it goes
Shut my eyes
It hammers in my head
Where it’ll end
Nobody knows

Take this life
That ten others may live
Oh that’s just the way it goes
It’s playing over and over in my head
Where it begins
And where it’ll end
Nobody knows

Bang bang it hammers in my head
Bang bang it hammers in my head
Bang bang it hammers in my head
In my head
In my head

Yea though I walk through the valley of the
shadow of death, I will fear no evil:
for Thou art with me
Locked and loaded
Gonna find my truth
Now I’m busting through
All hell breaks loose

And you can all hide behind your desks now
And you can cry, ‘teacher come help me!’
Through you all
My aim is true

Já jsme ten
Maskování a zbraně
Riskuji svůj život
Abych udržel můj lid od nebezpečí

Moc
Vložena ve mně
Obětuji se
S mými bratry ve zbroji

Skrz tyto dveře
Co je na druhé straně
Nikdo neví
Co přesně najdu
Nabyto a zajištěno
Hlasy křičí
Běž!
No tak udělej to!
Jdeme sem

Obětuj život
Aby ostatní mohli žít
Ach to je to o co tu jde
Zavři moje oči
To jsou kladiva v mojí hlavě
Kdy to skončí nikdo neví

Obětuj život
Aby dalších deset mohlo žít
Ach tímto směrem to jde
Hraje to dokola v mojí hlavě
Kde to skončí
Nikdo neví

Drž kurz
Rozumná síla
Já věřím že sloužím lepšímu dobru

Kouř a prach
Nepřátelé jsou rozdrceni
Nic neuteklo
Kde chlap jednou stál

Skrz tyto dveře
Co je na druhé straně
Nikdo nevím
Co přesně najdu
Nabyto a zajištěno
Hlasy křičí
Běž!
Ale já jen dělám co jsem řekl

Obětuj život
Aby ostatní mohli žít
Ach tímto směrem to jde
Zavři moje oči
To jsou kladiva v mojí hlavě
Kdy to skončí
Nikdo neví

Obětuj tento život
Aby deset jiných mohlo žít
Ach tímto směrem to jde
Kde to začalo
Hraje to dokola v mojí hlavě
A kdy to skončí
Nikdo neví

Třískejte třískejte to kladiva do mojí hlavy
Třískejte třískejte to kladiva do mojí hlavy
Třískejte třískejte to kladiva do mojí hlavy
Do mojí hlavy
Do mojí hlavy

Yea i když jdu skrz údolí stínu smrti, nebudu se bát zla:
pro tvojí šikovnost se mnou
Nabito a zajištěno
Jdu hledat mojí pravdu
Probíjím se a všude kolem je peklo

A můžeš všechno skrýt za tvojí lavici
A můžeš volat, ´Učiteli pojď mi pomoct!´
Přes to všechno
Mým cílem je pravda

Rise And Fall, Rage And Grace

Albumy

Offspring.tym.sk
Úvod Kontakt Oficiálna stránka (EN)
Začiatok stránky